Klanten getuigen

Ik wou graag verhuizen, maar zag erg op tegen de papierwinkel. Mijn huisbankier stelde me een hypotheek aan, waar ik me toch niet helemaal goed bij voelde. Ik ging voor een tweede opinie naar Hypotheeklenen.be en mijn voorgevoel werd bevestigd: met hulp van Hypotheeklenen.be heb ik nu een hypotheek die veel goedkoper is dan bij mijn eigen bank.

Jaqcueline
Wat gebeurt er met mijn huurcontract bij overlijden?
13 mei

Wat gebeurt er met mijn huurcontract bij overlijden?

Geschreven door Hypotheek Lenen

Wanneer je een woning huurt, dan heb je een huurcontract getekend dat verschillende situaties
in je leven dekt. Bijvoorbeeld een scheiding, maar ook indien het zover mocht komen dat één of
meerdere huurders komt te overlijden. Veel mensen denken dat een huurcontract dan
automatisch stopt, maar dit is in veel gevallen niet zo. In dit artikel vind je meer informatie over
de gevolgen voor een huurcontract na overlijden van de huurder.

Let op de datum van de overeenkomst

Het eerste waar je naar dient te kijken, is op welke datum het contract is ondertekend. Is dit voor
1 januari 2019
gebeurd? Dan gaan de huurrechten door op de erfgenamen van de overledene.
Bijvoorbeeld een kind, of partner indien deze persoon niet ook medeondertekenaar is. Mochten
de erfgenamen de huur niet over willen nemen of wil de verhuurder niet verhuren aan
onbekenden? Dan kan het huurcontract met een opzegtermijn van 3 maanden en een mogelijke
vergoeding worden opgezegd.

Sinds 1 januari 2019 zijn er echter nieuwe regels van kracht gegaan. Deze geven aan, dat elk
contract dat sindsdien ondertekend is automatisch stopt na 2 maanden na het overlijden. De
erfgenamen moeten tot die datum de huur betalen, plus een extra vergoeding van 1 maand huur.
De erfgenamen dienen de woning leeg op te leveren. Wanneer een erfgenaam in de woning wil
blijven wonen, dan kan dit onderling overlegd worden met de verhuurder. Het contract kan dan
conform dezelfde voorwaarden worden voortgezet.

Wat gebeurt er als er meerdere huurders bestaan?

Is één persoon overleden maar stond het huurcontract op naam van meerdere mensen? Dan
dien je na te gaan:

  •  Of er sprake was van feitelijke of wettelijke samenwoning
     
  • Wie het contract heeft getekend

Indien er sprake is van wettelijke samenwoning, dan worden de twee partners als één gezien en
zal degene die in de woning blijft nog steeds als huurder worden aangemerkt. Is er sprake van
feitelijk samenwonen en is degene die is overleden degene, die het contract heeft getekend? Dan
heeft deze persoon in principe geen rechten, enkel de erfgenamen van de overledene. Zij kunnen
dan het huurcontract beëindigen. Het spreekt voor zich, dat goed onderling overleg in dit geval
essentieel is. Hebben twee feitelijk samenwonenden het contract samen getekend? Dan geldt het
scenario voor wettelijk samenwonenden en dit betekent, dat degene die in de woning blijft hier
gewoon kan blijven.

Wat gebeurt er bij een gebrek aan erfgenamen?

Indien er geen erfgenamen zijn, noch iemand die in de woning blijft, dan zal de verhuurder een
curator moeten aanstellen. Deze zal de inboedel verkopen om mogelijke huurachterstanden mee
af te betalen. Pas daarna kan de verhuurder weer over de woning beschikken en deze verhuren
aan nieuwe huurders.

Hypotheek Lenen kan je van advies voorzien met betrekking tot je woonsituatie

Is één van bovengenoemde situaties op jou van toepassing? Of wil je misschien van een huurhuis
naar een koopwoning? Dan kun je altijd even contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies.
Wij kunnen je in ieder geval helpen met het in kaart brengen van je financiën, maar ook van goed
advies voorzien zodat je een verstandige keuze maakt.

Bel ons direct voor meer informatie of contacteer ons .


Lees tips & adviesBereken uw hypotheek

Ook uw hypotheek online simuleren?Klik hier

U hoeft niets te doen, wij zoeken voor u bij 25 banken. 100% onafhankelijk, gratis en vrijblijvend.