Klanten getuigen

Bij mijn vorige verhuis heb ik me voorgenomen om nooit meer zelf de hypotheek uit te zoeken. Gelukkig heb ik me aan dat voornemen kunnen houden: geen gedoe, wel goede informatie en vooral een selectie met goedkope hypotheken. Dit heeft me ontzettend veel tijd (en kosten) bespaard en ik zou het zo weer doen.

Thomas Goethals
Verkoopovereenkomst of compromis: wat moet er in staan?
12 december

Verkoopovereenkomst of compromis: wat moet er in staan?

Geschreven door Hypotheek Lenen

Wanneer je een bod hebt uitgebracht op een huis en de verkoper accepteert jouw bod, dan is het tijd om de voorlopige verkoopovereenkomst te tekenen. Deze verkoopovereenkomst wordt ook wel het compromis genoemd en regelt eigenlijk alle details rondom de verkoop van de woning. Later zal de notaris dit document als leidraad gebruiken voor het opstellen van de notariële akte. Het is dus van belang dat je in dit stadium goede en duidelijke afspraken maakt, omdat je daarmee het risico op vervelende discussies in de toekomst verminderd.

Let wel: een voorlopige verkoopovereenkomst klinkt wellicht ietwat tijdelijk, maar de inhoud is wel degelijk voor alle partijen bindend! Je kunt dus niet zomaar op het één en ander terugkomen wanneer je je ineens bedenkt. Bepaal dus goed op voorhand wat voor jou van belang is, zodat je later niet met ongewenste gevolgen wordt geconfronteerd.

Maar wat staat er eigenlijk in het compromis? Hierbij een summiere opsomming.

1. De namen en gegevens van alle betrokken partijen

In de verkoopovereenkomst staan de gegevens van de partijen die bij de verkoop betrokken zijn. Natuurlijk de koper en verkoper, maar ook de notaris die de akte zal opstellen en ook de eventuele mede-eigenaren.

2. Een beschrijving van het pand in kwestie

Het compromis bevat ook een duidelijke beschrijving van het pand, inclusief kadastrale gegevens en de zaken die mee worden verkocht. Hierbij kun je denken aan bijbehorend land en vaste en losse objecten zoals een deel van de meubels of inboedel, indien deze mee wordt verkocht.

3. De exacte verkoopprijs van het pand

Ook bevat het compromis gegevens betreffende de verkoopprijs. Dit wordt veelal simpelweg met een bedrag aangeduid, inclusief afgesproken verkoopmodaliteiten. Wordt er een voorschot betaald, dan zal dit expliciet vermeld worden. 

4. De datum en tijdstip van de eigendomsoverdracht

In het compromis wordt ook duidelijk aangegeven wanneer de werkelijke overdracht van eigendom plaatsvindt. Dit zal de datum zijn waarop de akte bij de notaris wordt verleden. 

5. De huidige gebruiksmodaliteiten van het huis

In sommige gevallen wordt een woning verkocht terwijl er momenteel door een derde gebruik van wordt gemaakt, bijvoorbeeld een huurder. In dat geval is het raadzaam om dit duidelijk in het compromis te vermelden, inclusief informatie betreffende de toekomstige situatie. Moet de huurder er uit, of zal deze blijven nadat de eigendom is overgegaan? Leg dit goed vast om misverstanden te voorkomen.

Ook vallen erfdienstbaarheden hieronder. Als koper is het immers niet zo aangenaam na de koop te weten te komen dat bepaalde buren rechten hebben, gerelateerd aan jouw grond en eigendom. De verkoper vermeldt daarom best expliciet in de verkoopovereenkomst dat er geen erfdienstbaarheden of andere lasten op het onroerend goed rusten. Anders kan de koper nietigheid inroepen als achteraf blijkt dat er wel sprake van erfdienstbaarheden is.

6. Informatie over de te overleggen attesten

Bij de verkoop van een woning dienen diverse attesten te worden toegevoegd. Het gaat dan om informatie over het pand zelf, zoals een bodem- en stedenbouwkundig attest en een EPC-attest. Deze moeten door beide partijen getekend worden bijgevoegd bij het compromis.

7. Neem ook mogelijke opschortende voorwaarden op

Als koper kun je te maken krijgen met bepaalde situaties, waardoor je misschien toch de woning niet zal kunnen kopen, bijvoorbeeld wanneer het niet lukt om een lening af te sluiten. Je kunt daarom opschortende voorwaarden in het compromis laten opnemen, die eerst in vervulling moeten gaan alvorens de koop tot stand komt.

Laat je een opschortende voorwaarde opnemen aangaande het verkrijgen van een hypothecair krediet, dan dient in ieder geval in de verkoopovereenkomst te worden vermeld:

  • binnen welke termijn de financiering toegekend dient te worden,
  • welk bedrag gefinancierd zal moeten worden,
  • op welke wijze je de verkoper in zal lichten over het wel of niet verkrijgen van de financiering.

Opschortende voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht, het is een keuze die je als koper maakt om deze op te nemen. Een compromis zonder opschortende voorwaarden is ook gewoon rechtsgeldig.

Nood aan financieel advies?

Er komt heel wat kijken bij het kopen van een huis. Om het je wat makkelijker te maken, kan Hypotheek Lenen je alvast bijstaan met alle financiële zaken rondom de aankoop van een woning, zodat jij je volledig kan focussen op de woning zelf. Nog op zoek naar het beste en goedkoopste woonkrediet? Neem dan contact met ons op! Wij vergelijken gratis de aanbiedingen van 25 financiële instellingen en vinden zo de goedkoopste lening


Lees tips & adviesBereken uw hypotheek

Ook uw hypotheek online simuleren?Klik hier

U hoeft niets te doen, wij zoeken voor u bij 25 banken. 100% onafhankelijk, gratis en vrijblijvend.